AKTUALITY

Zverejnenie oznamu

11.7.2016

Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce rok 2015

30.6.2016

Pozvánka OcZ- 28.06.2016

27.6.2016

NÁVRH VZN 1/2016 Nakladanie s odpadmi

15.6.2016

archív

Počasie v obci

Počasie Nitrianske Hrnčiarovce - Svieti.com

facebook Nitrianske Hrnčiarovce