AKTUALITY

Zverejnenie-Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

1.12.2016

Zverejnenie - Návrh - Rozpočet obce na rok 2017 - 2019

1.12.2016

ZVEREJNENIE - NÁVRH - RO č.1 rozpočtu na rok 2016

1.12.2016

ZVEREJNENIE -NÁVRH- DOTATOK č. 2 k VZN 3/2008

1.12.2016

archív

Počasie v obci

Počasie Nitrianske Hrnčiarovce - Svieti.com

facebook Nitrianske Hrnčiarovce