O Z N A M

    Dňa 4.júla 2016 bude Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce

                                    z a t v o r e n ý

   z dôvodu čerpania dovoleniek  zamestnancov obecného úradu.

Za pochopenie ďakujeme

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce

AKTUALITY

Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce rok 2015

30.6.2016

POZOR - Dôležitý oznam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30.6.2016

Pozvánka OcZ- 28.06.2016

27.6.2016

NÁVRH VZN 1/2016 Nakladanie s odpadmi

15.6.2016

archív

Počasie v obci

Počasie Nitrianske Hrnčiarovce - Svieti.com

facebook Nitrianske Hrnčiarovce