O B E C   NITRIANSKE HRNČIAROVCE

VÁ S   S R D E Č N E  P O Z Ý V A

N A   O B E C N É  S L Á V N O S T I   2016

/subor/a6-hu-int-jpg-970/

/subor/a6-sk-int-jpg-750/

AKTUALITY

Pozvánka - OBECNÉ SLÁVNOSTI

18.8.2016

Pozvánka OcZ-17.08.2016

15.8.2016

Zverejnenie oznamu

11.7.2016

Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce rok 2015

30.6.2016

archív

Počasie v obci

Počasie Nitrianske Hrnčiarovce - Svieti.com

facebook Nitrianske Hrnčiarovce