Územný plán obce

Stiahnite si jednotlivé kapitoly územného plánu obce.

NH 2 - KUN.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 519,09 kB |Súbor: NH 2 - KUN.jpg

NH 3 - USES.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 546,45 kB |Súbor: NH 3 - USES.jpg

NH 1- Širšie vzťahy.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 748,12 kB |Súbor: NH 1- Širšie vzťahy.jpg

NH 6a - VOR.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 567,75 kB |Súbor: NH 6a - VOR.jpg

NH 5a - KUN.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 449,72 kB |Súbor: NH 5a - KUN.jpg

NH 8a - DOPRAVA.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 411,77 kB |Súbor: NH 8a - DOPRAVA.jpg

NH 5b - KUN Malanta.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 403,2 kB |Súbor: NH 5b - KUN Malanta.jpg

NH 6b - VOR Malanta.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 429,49 kB |Súbor: NH 6b - VOR Malanta.jpg

NH 4 - STRES.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 543,9 kB |Súbor: NH 4 - STRES.jpg

NH 11a _ PPLF.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 411,29 kB |Súbor: NH 11a _ PPLF.jpg

NH 7 - VPS.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 361,15 kB |Súbor: NH 7 - VPS.jpg

NH 10a - VODA, KANAL.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 397,88 kB |Súbor: NH 10a - VODA, KANAL.jpg

NH 9 - ELEKTRO, PLYN.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 373,07 kB |Súbor: NH 9 - ELEKTRO, PLYN.jpg

NH 8b - DOPRAVA, VPS Malanta.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 382,11 kB |Súbor: NH 8b - DOPRAVA, VPS Malanta.jpg

NH 10b - VODA Malanta.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 398,79 kB |Súbor: NH 10b - VODA Malanta.jpg

TABUĽKA VYŇATIA 2.pdf

22.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 298,61 kB |Súbor: TABUĽKA VYŇATIA 2.pdf

NH 11b _ PPLF Malanta.jpg

22.6.2017 |Typ: JPG |Veľkosť: 434,4 kB |Súbor: NH 11b _ PPLF Malanta.jpg

TABUĽKA VYŇATIA 1.pdf

22.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 473,1 kB |Súbor: TABUĽKA VYŇATIA 1.pdf

ZAVAZNA CAST UPN NH 11_2016.pdf

22.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 389,84 kB |Súbor: ZAVAZNA CAST UPN NH 11_2016.pdf

TEXTOVA CAST UPN NH 11_2016.pdf

22.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 661,53 kB |Súbor: TEXTOVA CAST UPN NH 11_2016.pdf

UPN - Okresný úrad Nitra - súhlas, obmedzenia, nesúhlas

28.2.2020 |Typ: PDF |Veľkosť: 3,36 MB |Súbor: UPN - Okresný úrad Nitra - súhlas, obmedzenia, nesúhlas