Cirkev

Rímskokatolícky farský úrad Nitrianske Hrnčiarovce

Správca farnosti:  Mons. Vladimír Oravský

Telefón:   0905 363 381