Slovenská pošta pobočka Nitrianske Hrnčiarovce oznamuje ,

že dňa 27. júna 2018 bude pošta otvorená od

14.30 hod do 17.00 hod.

dňa 28.júna 2018 bude pošta otvorená od

7.30 hod do 9.00 hod.