OBEC KOLÍŇANY, Nám. L.A. Aranya č. 528, 951 78 Kolíňany

OBEC JELENEC, Hlavná 126, 951 73 Jelenec

__________________________________________________________________________________________________________

Vážený obchodný partner!
Vážený predstaviteľ spoločnosti!

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. 12 osôb  v rozmedzí od 15 do 70 rokov života zahynulo, medzi nimi 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár:

3 obete z obce Jelenec: Veronika Šupejová 17r, Deniska Kabátová 17r, Natálka Demová 15r

9 obetí z obce Kolíňany: Alex Fleischhacker 16r, Martin Mikulík 17r, Marianka Szépeová 21r, Adriana Kudryová 40r, Dušan Kudry 42r, Erika Balková 44r, Alena Szalayová 57r, Ladislav Beláň 63r, Barbora Miškovičová 70r.

Táto udalosť sa dotkla bezprostredne každého z nás. Boli tam naši priatelia, deti našich kolegov, ako aj susedia či známy.

Samosprávy obce Kolíňany a Jelenec  sa preto rozhodli zrealizovať  spoločnú verejnú zbierku, kde na základe dobrovoľnosti môžu prispieť spoločnosti, združenia, mestá, obce, spolky, nadácie, rôzne organizácie ako aj súkromné osoby. Získané finančné príspevky sa použijú  na odškodnenie obetí tragickej dopravnej nehody.  Vieme, že nič nedokáže zmierniť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov, starých rodičov, priateľov. Ich návrat  do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi ťažký a finančne náročný. Napr. manželský pár, ktorý zahynul v autobuse po sebe zanechal dve maloleté deti. Preto Vás, aj v ich mene, prosíme o pomoc pre uľahčenie tohto procesu. 

Transparentný – samostatný účet v Prima banka Slovensko a.s. v tvare IBAN:

SK62 5600 0000 0008 0192 9012

                V prípade, že k prevodu finančného prostriedku potrebujete  darovaciu zmluvu, prosíme Vás o spätné avízo na adresu Obecnéhu úradu v Kolíňanoch, resp.na email: info@kolinany.eu.

Okrem financií môžete pomôcť aj vecným darom, ktorý navrhujeme odkonzultovať s koordinátormi tejto dobrovoľnej zbierky.

                Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu a nezištnosť Vám vopred ďakujeme!

 V mene koordinačného výboru:


Ivan Varga                                                                                                              Ing. Róbert Balkó
Starosta obce Jelenec                                                                                           Starosta obce Kolíňany                                                    0910/ 669 755                                                                                                      0905/445 563

/subor/dobrovolna-verejna-zbierka/