1. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020

/subor/dolezite-informacie-pre-obcabnov-a-podnikatelov-platne-od-16-3/

2. Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimnoriadnou situáciou -príkaz

/subor/opatrenia-uvz-sr-pri-ohrozeni-ver-zdravia/

3. Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

/subor/opatrenia-uvz-sr-pri-ohrozeni-ver-zdravia/

4. Zmeny a doplnienie Opatrení úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 17.3.2020 - /subor/zmena-a-doplnenie-opatrenie-uvz-sr-pri-ohrozeni-zdravia/