Vážení zákazníci,

Pošta

Nitrianske Hrnčiarovce

bude  dňa 27.4.2018

O T V O R E N Á

                        v čase od 07:30 do 08:30 hod.

                              a od 13:00 do 14:30 hod.

Za pochopenie ďakujeme!

V Nitre, dňa 25.4.2018

Ing. Iveta Liková, vr.

VOHP Nitra