O Z N A M U J E M E,

že dňa 23.1.2018 - UTOROK je náhradný termín pre odvoz papiera.