Kőszeg

Mestečko Kőszeg je hraničným mestom medzi Maďarskom a Rakúskom. Nachádza sa v župe Vas. Jeho poloha ho predurčuje na bohatú cezhraničnú spoluprácu, ktorá je deklarovaná podpísanými partnerskými zmluvami s  piatimi samosprávami, vrátane Nitrianskych Hrnčiaroviec. Mesto je taktiež členom medzinárodného spoločenstva Douzelage, ktorého členmi sú mestá z každej krajiny EÚ. Mesto je obľúbeným miestom filmárov vďaka dobre zachovanému historickému centru, pamiatkam a okolitej prírode, ktorá je zaradená do chránenej oblasti. Z hľadiska kultúry je pre mesto typické množstvo spevokolov, hudobných a folklórnych skupín, divadelných spoločenstiev, ktoré sa starajú o bohatý kultúrny život a nabitý kalendár kultúrnych podujatí. Preto je obec vyhľadávanou destináciou z celého okolia.
 

Balatonalmádi

Mesto Balatonalmádi sa nachádza v  centrálnom Maďarsku na brehu jazera Balaton. Ako súčasť turisticky vyhľadávaného a  svetoznámeho regiónu je kolorit obce charakteristický množstvom ubytovacích a  stravovacích zariadení. Okrem turizmu je obec rovnako známa aj kvalitným vínom, ktoré sa pestuje v jej okolí. Obec patrí do vinohradníckej oblasti Balatonfüred. Tieto dve skutočnosti sú dominantné nielen na vzhľade, ale i na charaktere obce. Obec organizuje, najmä v  hlavnej turistickej sezóne rôzne festivaly a  podujatia nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov obce z domova i zo zahraničia. Je členom miestnej akčnej skupine Bakony és Balaton Keleti Kapuja a ďalších regionálnych združení. Cezhraničné partnerstvo má s obcou Nitrianske Hrnčiarovce už niekoľko rokov. Obce spája tradícia pestovania vína, spolupráca škôl a športových klubov.
 

Mödling

Mesto Mödling leží na predmestí Viedne v spolkovej krajine Niederösterreich. Táto poloha preto ovplyvňuje aj jeho vzhľad a funkcie, keď je využívané prevažne na bývanie. Jeho história siaha až do 10. storočia a odvtedy až do moderných dejín mesto nikdy nestratilo na svojom význame kniežacieho sídla. V  meste sa nachádza viacero kultúrnych a historických pamiatok z ktorých najznámejšie sú Lichtenštajnský hrad, zrúcaniny Mödlingského hradu a kamenný viadukt. Poloha mesta ho zároveň predurčuje na pestovanie viniča a výrobu kvalitného vína. Práve víno stálo na začiatku partnerstva s obcou Kőszeg a neskôr aj s Nitrianskymi Hrnčiarovcami. Okrem toho má mesto ešte ďalších 9 partnerských po celej Európe. Z hľadiska kultúrneho života je pre mesto typické množstvo kultúrnych stánkov, čo poukazuje na záujem mesta zabezpečiť obyvateľom priestor pre dobrý život.
 

Eggenfelden

Mesto Eggenfelden sa nachádza v spolkovej krajine Bavorsko. Jedná sa o malé mesto, ktoré sa zo správneho hľadiska skladá až zo 119-tich mestských častí. Jeho história sa datuje od 12. storočia. Mesto je typickým bavorským sídlom s množstvom pamiatok, ktoré dotvárajú jeho charakter. Pre mesto je typické, že vzhľadom na jeho hlavnú funkciu bývania sa stará o dobrý spoločenský život obyvateľov. Významnú úlohu tu zohráva starostlivosť o aktívny život seniorov. Okrem stálych aktivít sa pre nich organizujú výlety, prednášky a špecifické podujatia. Rovnako úzka pozornosť je aj na mladej generácii. Mládež má v meste k dispozícii niekoľko športovísk a centier voľného času. Mesto má v súčasnosti vytvorené oficiálne partnerstvá vo Francúzsku, v Maďarsku s mestom Balatonalmádi a na Slovensku s Nitrianskymi Hrnčiarovcami.
 

Hrnčiarovce nad Parnou

Obec HRNČIAROVCE NAD PARNOU leží v centálnej časti Trnavskej tabule juhozápadne od mesta Trnava. Jej katastrálne územie je približne štvorcovitého tvaru s rozlohou 1632 ha. V jej susedstve sa nachádzajú katastrálne územia Biely Kostol, Trnava, Zeleneč, Pác a Cífer. Hrnčiarovce so svojím okolím spadajú do teplej mierne suchej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozpätí 9-10 stupňov Celzia a priemerný ročný úhrn zrážok je 550 mm.  Prevažná časť katastrálneho územia patrí do povodia Parnej. Hydrologickú sieť tvoria dva vodné toky - potok Parná a umelo vybudovaný kanál, ktorý bol v minulosti vybudovaný súbežne s pôvodným tokom. Prevažne rovinaté územie pokrývajú kvalitné černozeme, v blízkosti potoka Parná čiernice. V západnej časti chotára je územie členené výraznými úvalinami s výskytom regozemí.