Európske projekty:

Európa pre občanov

 

  

 

hrnciarovce_DL.pdf

info_template_sk-NH.pdf

info_template_en- 1NH.pdf

hrnciarovce_brozura.pdf

hrnciarovce_A3.pdf

Objav Európu

4. až 6 októbra 2013 sme si v obci pripomenuli 900. výročie prvej písomnej zmienky o Nitrianskych Hrnčiarovciach. Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia našich družobných obcí a miest.

Dokumenty: Brožúra  Ciele a dopady Info EN  Info SK