Informácia k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu

z dôvodu narodenia dieťaťa.

/subor/informcia-mesto-nitra/