VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝFINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ 1 NSK FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ 1 NSK

Kód výzvy: OZŽ/ NSK/LEADER1/2018-Op12

/subor/informácia-o-vyhlsení-výzvy-mas-žibrica/