Obec Nitrianske Hrnčiarovce  prijme do trvalého pracovného pomeru údržbárov.

Úväzok: hlavný pracovný pomer – plný pracovný úväzok
Dátum nástupu: ihneď, skúšobná doba 3 mesiace
Platové podmienky: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce: technická údržba budov, priestranstiev  a majetku obce, obsluha plynových kotlov, drobné opravy, elektrotechnické zásahy, drobné stavebné práce, drobné maliarske  práce, odstraňovanie bežných porúch, údržba kosačiek, krovinorezov, pracovného náradia, čistenie a údržba verejných priestranstiev, čistenie a údržba obecnej kanalizácie,  upratovanie okolo verejných budov, kosenie cintorína a verejných priestranstiev, odhŕňanie snehu,  ďalšie manuálne a údržbárske práce podľa potreby


Iné kritéria: primeraná fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť a precíznosť, praktické myslenie, zodpovednosť a aktívny prístup k práci, spoľahlivosť a flexibilnosť. Vodičský preukaz minimálne skupina B, zručnosť v oblasti kosenia, výučný list technického zamerania a osvedčenie na obsluhu plynovej kotolne výhodou

Zaslaním životopisu  udeľujete, súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania a v životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel evidovania Vašej osoby ako potenciálneho zamestnanca a GDPR.

Bližšie informácie v pracovných dňoch od 08:00 – 15:00 hod na telefónnom čísle 037/6563187.

Žiadosti o prijatie do zamestnania je možné doručiť poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Nitrianskych Hrnčiarovciach, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce.