PAMIATKY V OSADE MALANTA

V osade Dolná Malanta (v parku kaštieľa) sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, pôvodne ranobaroková stavba za 17. stor., ktorá bola neskôr viackrát upravená. Má centrálny pôdorys s polkruhovým uzáverom a vstavanou vežou. V uzávere je valená klenba s lunetami, na čelnej strane je výklenok. Oválny priestor kaplnky je zaklenutý kupolou na pendantívoch. Oltár je barokový z 18. stor., na oltárnej architektúre s dvojicami kanelovaných pilastrov je uprostred nika, v ktorej je socha sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola v 18. stor. spojená s barokovou kúriou, postavenou v 18, stor. a v r. 1777 ju vlastnil Ján Majthényi. Neskôr sa dostala do rúk Zerdahelyiovcov. Po postavení kaštieľa v r. 1839-1844 sa kúria stala súčasťou jeho dvora.

Budova bola v 19. stor. upravovaná. Po r. 1920 kúriu kúpila rodina Sedlárovcov, po r. 1948 bola kúria zoštátnená. V roku 1971 bola kúria kvôli výstavbe farmy Agrokomplexu čiastočne asanovaná. Kúria bola prízemná obdĺžniková stavba na hlavnej fasáde s otvorenou arkádovou chodbou a stredným rizalitom, zakončeným trojuholníkovým štítom. V interiéri bola stĺpová predsieň a miestnosti zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami. Do dnešných dní sa zachovala časť budovy s predsieňou a dvoma miestnosťami naľavo od nej.

V roku 1971 bola zbúraná susedná mohutná stodola obdĺžnikového pôdorysu s predstavanou vstupnou časťou, zakončenou trojuholníkovým štítom. V prírodnom parku sa nachádza klasicistický kaštieľ, ktorý v rokoch 1939-1844 pre Juditu Ocskayovú postavil staviteľ Franz Császtka. Kaštieľ, ktorý slúžil ako letné sídlo panstva, sa v pôvodnom stave zachoval dodnes. Neskôr budovu zdedila rodina Zamoyszkovcov, potom patrila rodine Wielopolskovcov, posledným súkromným majiteľom kaštieľa boli Buchananovci. V rokoch 1976-1982 bola schátraná budova obnovená na reprezentačné účely Agrokomplexu. Kaštieľ' je prízemná obdĺžniková budova 50 strednými rizalitami a predstavanými stípovými portikmi, zakončené trojuholníkovými štítmi. Pôvodný portikus parkovej fasády bol zakončený rovnou atikou s erbom Zamoyszkovcov, dnes je v tympanóne združený erb Ocskayovcov. V suteréne je priebežná chodba zaklenutá valenou klenbou s podkasanými lunetami, v miestnostiach sú krížové hrebienkové klenby. Na prízemí sú rovné stropy. Park kaštieľa je doplnený fontánou so sochou ženy od sochára Jána Kulicha, pieskovcovým reliéfom „láska“ od sochára Rudolfa Pribiša a viacerými drobnými plastikami. Dve sochy Pomóny (ochrankyne úrody) sú od Tibora Bártfaya st.

V cintoríne osady Horná Malanta sa nachádza stavba menšieho kostola z 2. polovice 19. stor., ktorý bol prestavaný v 1. polovici 20. stor. Je to stavba s obdĺžnikovou loďou a predstavanou vežou, v ktorej je vstup do budovy a predsieň. Fasády kostola členia okrúhle okná. Ústredný pieskovcový kríž cintorína s polychrómovaným korpusom bol postavený r. 1861. Na náhrobku rodiny Gmyčovcov z r. 1936 je umiestnená plastika hlavy Krista v oblakoch. Polychrómová socha sv. Urbana z 1. polovice 19. storočia je osadená na štvorcovom podstavci. Svätec v pravej ruke drží dvoj. kríž, v ľavej ruke podnos so strapcom hrozna.