Sídlo Materskej školy Nitrianske Hrnčiarovce :

Materská škola, Jelenecká 72 A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Číslo telefónu : 037/ 6555 065