Sídlo Materskej školy Nitrianske Hrnčiarovce :

Materská škola, Jelenecká 72 A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Číslo telefónu : 037/ 6555 065

Štruktúra MŠ platná od 1.1.2019 - schválená OcZ dňa 19.12.2018

/subor/truktra-m/