O Z N A M

OBEC Nitrianske Hrnčiarovce informuje občanov o zriadení nového miesta pre zber biologického odpadu ( konáre zo stromov, kroviny, odrezky ) od 7.apríla 2018.

Zberné miesto sa nachádza na ulici Mons. Bartosiewicza - viď katastrálna mapka parcela č. 1473/337. /subor/katastralna-mapa-parc-c-1473-337/

Prosíme občanov o disciplínu !

Na skládku nevyhadzujte komunálny ani iný odpad.

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce