Oznámenie o realizácii Projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Hrnčiarovce"

tabuľu si môžete stiahnuť na tomto odkaze