NÁVRH

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Hrnčiarovce

č. 3/2008

o poplatkoch v školstve

/subor/navrh-dotatok-c-2-k-vzn-3-2008/