Zverejnenie - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI OBCE NITRIANSKE HRNČIAROVCE

NA II .POLROK 2017  -   N Á V R H

/subor/navrh-plan-kontrolnej-cinnosti-hk/