Z V E R E J N E N I E

                                            NÁVRH

                             Rozpočtové opatrenie č. 2 rozpočtu

                         Obce Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2017

/subor/navrh-rozpoctove-opatrenie-c-2-rok-2017/