N Á V R H

        Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Hrnčiarovce

                                                  2/2017

               o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

/subor/navrh-vzn-na-elektronicke-sluzby/