O Z N A M

  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že 16.novembra 2019 t.j. v sobotu sa uskutoční v našej obci Nitrianske Hrnčiarovce

 ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU.

Zber bude pred budovou :

POŽIARNEJ ZBROJNICE v čase od 10.40 hod. do 12.10 hod.

Prosíme o striktné dodržiavanie času odberu odpadov.

Žiadame občanov, aby NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD, ktorý prinesú bol označený o aký odpad sa jedná napr. : postrek, farba, olej a pod..

Zároveň upozorňujeme : dávať pozor, aby sa v odpade nenachádzali neoznačené - nešpecifikované chemikálie.

/subor/o-z-n-a-m-zber-nebezpecneho-odpadu-a-elektroodpadu/