OBČIANSKE ZDRUŽENIE Ž I B R I C A

Informuje verejnosť o podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie MAS

Občianske združenie Žibrica.

/subor/obcianske-zdruzenie-zibrica/