4. až 6 októbra 2013 sme si v obci pripomenuli 900. výročie prvej písomnej zmienky o Nitrianskych Hrnčiarovciach. Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia našich družobných obcí a miest.

Dokumenty: Brožúra  Ciele a dopady Info EN  Info SK