OBMEDZENÁ PREVÁDZKA NA OBECNOM ÚRADE OD PONDELKA 16.03.2020

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na obecnom úrade, a preto sme pristúpili k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade.

Pripájame zopár inštrukcií:

Súrne záležitosti vybavíme len  po telefonickom dohovore s pracovníčkou OcU na č. 037/6563187

Do budovy obecného úradu môžu klienti vstupovať  chránení rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.

Písomnosti určené do podateľne treba vhodiť do poštovej schránky pri vchode do obecného úradu.

Platby realizujte bankovým prevodom, na číslo účtu: SK53 5600 0000 0008 0358 7001  – do poznámky zadajte predmet platby.

Osvedčovanie podpisov a listín nevykonávame do odvolania.

Prosíme občanov, aby na vybavenie bežnej agendy využívali emailovú komunikáciu

( ounh@stonline.sk) a telefonický kontakt. 

O vývine ďalších udalostí Vás budeme informovať. 

Za pochopenie ďakujeme. 

Toto obmedzenie bude platiť až do odvolania.