Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku

hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019. ( viď príloha )

/subor/odpis-zapisnice-okrskovej-vk-o-priebehu-a-vysledku-volieb-do-eu/