Vážení obyvatelia obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny zúčtovacích odpočtov

spotrieb elektrickej energie, a to nasledovne:

 • 27.02.2017 – 01.03.2017 (pondelok – streda): ZA ŠKOLOU,

 • MONS. BARTOSIEWICZA, CINTORÍNSKA, ČEREŠŇOVÁ, SVAHOVÁ, POD

 • LESOM, DO KAMEŇOLOMU, AGÁTOVÁ a CHRYZANTÉMOVÁ

 • 01.03.2017 - 04.03.2017 (streda - sobota): JELENECKÁ, KRAJNÁ,

 • KONEČNÁ, OVOCNÁ, ADYHO, SLIVKOVÁ, KUHNOVA, MIKSZÁTOVA,

 • ATTILOVA, PETÕFIHO, MASSÁNYIHO, KOSSÚTHOVA, KRÍKOVÁ,

 • DREVENÁ, ŠOPRONSKÁ

 • 05.03.2017 – 07.03.2017 (nedeľa – utorok): POD SOKOLOM, POD

 • PÁNSKYM LESOM, NA STRELNICI, BUKOVÁ, LISZTOVA, LEHÁROVA,

 • DÓZSOVA

 • 04.03.2017/05.03.2017 (streda/štvrtok): LOKALITA VINOHRADY,

 • LOKALITA MALANTA

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na

dodávateľa/zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch

sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch

z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA:

Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie.

/subor/odocet-elektrickej-energie/