Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom,

                                         že bude  v našej obci

               od 4. do 22. októbra 2018 vykonávať odpočty vodomerov.

Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu a by si zatvorili psov.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť ďakuje za spoluprácu