/subor/opatrenie-starostky-obce-nitrianske-hrnciarovce-744/

VEC: Opatrenia starostky obce Nitrianske Hrnčiarovce

 

            Starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce v zmysle záverov krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 v zmysle zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon vydávam tieto opatrenia:

 

  • Obecný  úrad uzatváram  pre verejnosť od piatka (13.3.2020)  až do odvolania. Uzatváram KD, obecnú knižnicu, obecný  úrad, vrátane podateľne a pokladne. Využívajte prosím internet banking pri všetkých poplatkoch, týkajúcich sa obce. Zamestnanci  budú v práci, zastihnete ich na telefónom čísle 037/6563187  a mailoch ako v bežné pracovné dni počas stránkových hodín. Do priestorov úradu budú mať prístup len klienti zo zákonných dôvodov a aj to len po telefonickej konzultácii.
  • Pohrebné obrady v dome smútku obmedzujem na maximálne 10 ľudí. Vonku počet smútočných hostí obmedziť nedokážem.
  • Uzatváram športoviská v obci Nitrianske Hrnčiarovce (multifunkčné ihrisko, areál  TJ Štart), detské ihriská.
  • Uzatváram MŠ Nitrianske Hrnčiarovce.
  • Zakazujem všetky  kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

 

Prosím všetkých občanov, aby rešpektovali dané opatrenia a zákazy. Tieto  opatrenia sú  ako prevencia na zastavenie šírenia vírusu, sú v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych, pracovníkov obecného úradu a  iných úradov, preto vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny!

Za všetky komplikácie spôsobené týmito obmedzeniami sa vopred veľmi ospravedlňujeme.

Zodpovednosť je na každom jednom z nás, nezabúdajme, že ide o zdravie a životy nás všetkých.

Milí občania, buďte  zodpovední a disciplinovaní, spolu to zvládneme!

 

PhDr. Katarína Nagyovást

starostka obce

 

Rozdeľovník :

Doručí sa:

Materská škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Základná škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach

TJ Štart

Farský úrad Nitrianske Hrnčiarovce

Web stránka obce

            Úradná tabuľa