O Z N A M

Západoslovenská distribučná nám  zasiela zoznam, kde sa vykonávalo a bude vykonávať - podľa ulíc :

        orezávanie porastov a stromov - viď príloha

/subor/orezavanie-porastov-a-stromov/