VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE

 Vojtech Anistik (1885 - 1958), dekan-farár, obľúbený miestny kňaz.

Edgar Viliam Buchanan - r. 1921 sa oženil s Efridiou Zamoyskou a tak sa stal posledným súkromným majiteľom veľkostatku v Dolnej Malante. Buchanan bol anglický námorný kapitán škótskej národnosti, bol členom anglickej vojenskej misie pri poľskej vláde vo Varšave. V roku 1938 musel narukovať do Veľkej Británie, kde krátko po II. svetovej vojne zomrel.

Anna Ferenczy (16. augusta 1933), v rokoch 1950-1989 bola herečkou Jókaiho divadla v Komárne, je činná aj literárne (Pitypangke szorú, Bratislava 1991). Narodila sa v dome č. 37.

Zoltán Kodály (1882 - 1967), svetoznámy maďarský hudobný skladateľ' a pedagóg, ktorý v rokoch 1906-1916 v rámci výskumu ľudovej piesne Podzoboria viackrát navštívil aj Nitrianske Hrnčiarovce. V prvých rokoch mu pri zbere a výskume piesní Podzoboria pomáhal Béla Bartók (1811 - 1945), svetoznámy maďarský hudobný skladateľ.

Ján Majthényi , prísediaci súdneho stola v Bratislave, r. 1777 už bol majiteľom majetku v Dolnej Malante.

Ignác Ocskay (1786 - ?), vyštudoval právo v Trnave, začas pôsobil ako právnik, v rokoch 1833 - 1836 bol podžupanom Nitrianskej župy, neskôr vyslancom a v rokoch 1841 - 1847 konsiliárnym radcom, t.j. prísediacim senátu Najvyššieho uhorského súdu. Ocskay bol aj znamenitým hospodárom.

 

Zdroj:

Szénássy, Á., 1998. Nitrianske Hrnčiarovce obec pod Zoborom. Dolis, s.r.o., Bratislava, 1998. 16 s. ISBN 80-8