Vážení občania,

 

     oznamujeme  Vám, že dňa 15. júna 2017 bola v našej obci otvorená

                                            LEKÁREŇ MICHALA ARCHANJELA

                           v priestoroch bývalých potravín na Jeleneckej ulici

Lekáreň bude otvorená každý deň od 7.45 hod. do 11.45 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.,  okrem soboty a nedele.

Mgr. Poláková Vás srdečne pozýva do jej priestorov a je pripravená Vám poradiť vo Vašich zdravotných ťažkostiach.

Obecný úrad

Nitrianske Hrnčiarovce