O Z N A M - ARRIVA NITRA
v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou vstupujú do platnosti v doprave (zatiaľ len MHD Nitra) ďalšie opatrenia s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu a maximalizovať bezpečnosť prepravy pre našich cestujúcich a bezpečnosť pracovného prostredia pre našich zamestnancov.
  1. Od cestujúcich sa vyžaduje, aby do autobusov vstupovali chránení rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.
  2. V pondelok 16.3.2020 bude ešte MHD premávať ako cez prázdniny, od utorka 17.3.2020 sa počas pracovných dní zavádza premávka ako v sobotu. S cieľom predchádzať zvýšenej koncentrácii cestujúcich v autobusoch budú na viacerých linkách z preventívnych dôvodov vypravované kĺbové autobusy.
Tieto opatrenia nadväzujú na už skôr prijaté kroky. Ich sumarizáciu nájdete na odkaze https://arriva.sk/nitra/preventivne-opatrenia-3/ , ktorý priebežne aktualizujeme.