HROBOVÉ MIESTA - OZNAM

 

Obec Nitrianske Hrnčiarovce oznamuje nájomcom hrobových miest na cintoríne v Nitrianskych Hrnčiarovciach, že uzatvára nájomné zmluvy na  hrobové miesta do 31.12.2019. Žiadame preto  nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili na Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce počas stránkových hodín, z dôvodu uzatvorenia nájomných zmlúv a zaplatenia poplatku za hrobové miesta  na obdobie 10 rokov.

V prípade ak nemáte záujem užívať hrobové miesto, písomne to oznámte na obecnom úrade a hrobové miesto bude zrušené.

 

Poplatky za hrobové miesto na obdobie 10 rokov:

Jednohrob                   20,- eur

Dvojhrob                     34,- eur

Trojhrob                      42,- eur

Detský hrob                10,- eur

Urnové miesto            10,- eur