OZNAM

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce oznamuje občanom, že v rámci jesenného upratovania sa v termíne od 22.októbra 2019 do 31.októbra 2019 uskutoční zber biologicko rozložiteľných odpadov t.z. konárov z orezávky stromov a kríkov. Občania tento odpad môžu v uvedenom termíne priniesť do kontajnera, ktorý je pristavený na dvore pri obecnom úrade počas stránkových hodín.

Žiadame Vás, aby ste využili túto možnosť likvidácie konárov z orezávky stromov a kríkov a zamedzíte tým nepovolenému zneškodneniu, spaľovaniu alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

 

PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce