Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v rámci jesenného upratovania budú dňa

2. decembra 2017 v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.

KONTAJNERY BUDÚ ROZMIESTNENÉ NASLEDOVNE :

- Cintorínská ulica pri čísle domu 2

- na križovatke ulíc Jelenecká a Na strelnici

- na Petöfiho ulici

- na Slivkovej ulici

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce