O  Z  N  A  M

Vážení obyvatelia obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny zúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie, a to nasledovne:

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

·        02.03.2020 – 04.03.2020 ulica Jelenecká a Vinohrady

 ODPOČTÁR: Andrej Šedovič, osobné číslo 80054, kontakt: 0903384113

·        02.03.2020 (pondelok) na uliciach Pod sokolom, Buková, Lehárova, Lisztova, Na strelnici a Pod pánskym lesom

·        03.03.2020 (utorok) na uliciach Dózsova, Čerešňova, Cintorínska, Do kameňolomu, Mons. Bartosiewicza, Agátova, Svahová a Pod lesom

·        04.03.2020 (streda) na uliciach Chryzantémova, Kríkova, Drevená, Šopronská a Konečná

·        05.03.2020 (štvrtok) na uliciach Za školou, Krajná, Kuhnova, Mikszátova, Attilova, Massányiho, Kossúthova a Petófiho

·        06.03.2020 (piatok) na uliciach Adyho, Ovocná a Slivková

ODPOČTÁR: Norbert Szetei, osobné číslo 80045, kontakt: 0911780932