Západoslovenská distribučná  O Z N A M U J E :

Vážení obyvatelia obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny zúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie, a to nasledovne:

  • 01.03.2018 - 03.03.2018 (štvrtok - sobota): JELENECKÁ,

  • 01.03.2018 (štvrtok): PETŐFIHO, MONS.BARTOS., ČEREŠŇOVA, DO KAMEŇOLOMU, CINTORÍNSKA a SVAHOVÁ

  • 02.03.2018 (piatok): KRAJNÁ, OVOCNÁ, ADYHO, SLIVKOVÁ, DREVENÁ, POD LESOM,

    ŠOPRONSKÁ, AGÁTOVÁ, ZA ŠKÔLKOU, CHRYZANTEMOVA a KRÍKOVÁ

  • 03.03.2018 (sobota): KONEČNÁ, LOKALITA VINOHRADY

  • 05.03.2018/06.03.2018 (pondelok/utorok): POD SOKOLOM, POD PÁNSKYM LESOM, NA STRELNICI,BUKOVÁ, LISZTOVA, LEHÁROVA, DÓZSOVA

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera), aby námv uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA:

Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.)

nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie.