O Z N A M

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra oznamuje občanom, že bude v termíne od 21. do 26. októbra 2019 vykonávať odpočty vodomerov.

Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu .