O Z N A M :

Vážení občania,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v rámci riadnych odpočtových termínov pre našu obec, bude vykonávať odpočty vodomerov, a to od 5. apríla - do 24. apríla 2018.

Prosíme občanov o vyčistenie a sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu a zatvorenie psov.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť  ďakuje za spoluprácu