O Z N A M  pre rodičov našich škôlkarov

 Slávnostné otvorenie Materskej školy Nitrianske Hrnčiarovce bude dňa  :

2. septembra 2017 cca 15.00 hod. v novovybudovanej MŠ      

 

Nástup detí do MŠ bude 11. septembra 2017 od 6.30 hod.

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce