O Z N A M

Pošta Nitrianske Hrnčiarovce týmto oznamuje občanom, že z dôvodu vysokej chorobnosti nevieme zabezpečiť doručovanie všetkých zásielok v doručovacom rajóne 2, t.j. ulice: Jelenecká nepárne č.od č.55 po č.147, párne č.od 6 po 76, Buková,Dózsova, Čerešňová, Jahodová, Mons.Bartosiewicza, Pod lesom, Do kameňolomu, Cintorínska, Za škôlkou, Kossúthova, Massányiho, Attilova, Mikszáthova, Petőfiho, Na strelnici, Bórová, Krajná, Farská, Pod Sokolom, Pod pánskym lesom. Prosíme občanov, ktorí čakajú súrnu korešpondenciu, aby sa informovali na tel.č. 037/6563120, alebo osobne na pošte Nitrianske Hrnčiarovce. Všetka došlá pošta bude doručená adresátom v čo najbližšom možnom čase,prípadne v sobotu.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Katarína Filová, v.r.

vedúca pošty Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/oznam-posta/