!!!!! D Ô L E Ž I T Ý O Z N A M !!!!!

Vážení občania, pošta Nitrianske Hrnčiarovce prijme na zástup počas dlhodobej PN poštového doručovateľa. Záujemcovia sa môžu hlásiť na pošte Nitrianske Hrnčiarovce. Nástup je ihneď po vybavení formalít.

Ďalej Vám oznamujeme, že dočasne nebude doručovaná všetka pošta na doručovacom rajóne č. 2 z dôvodu pracovného úrazu a následnej práceneschopnosti poštového doručovateľa. Jedná sa o ulice: Jelenecká – od obecného úradu smerom do Nitry(párne čísla od 6 po 86 a nepárne čísla od 53 po 137), Kossúthova, Attilova, Massányiho, Petőfiho, Mikszáthova, Kühnova, Krajná, Na strelnici, Bórová, Farská, Pod Sokolom, Pod pánskym lesom, Buková, Dózsova, Lisztova, Lehárova, Čerešňová, Jahodová, Mons. Bartosiewicza, Pod lesom, Do kameňolomu, Cintorínska a Za škôlkou. Občania si môžu korešpondenciu, predplatené noviny a časopisy, dôchodky a poukážky vyzdvihnúť priebežne na pošte Nitrianske Hrnčiarovce.

Za porozumenie ďakujeme.