Vážení zákazníci,

Pošta

Nitrianske Hrnčiarovce

bude dňa 12.06.2018

O T V O R E N Á

v čase od 07:30 do 11:00 hod.

odstávka elektrickej energie.

a 13. 6. 2018

v čase od 07:30 do 09:20 hod.

a od14:00 do 17:00 hod v obmedzenom režime.

Najbližšie dostupná pošta- Nitra 1.

Za pochopenie ďakujeme!

V Nitre, dňa 11.06.2018

Ing. Iveta Liková, v.z.

VOHP Nitra