O Z N A M

           Dňa 06. júla 2018 bude Obecný úrad

                               Nitrianske Hrnčiarovce

                                         z a t v o r e n ý

                    z dôvodu čerpania dovolenky

                  zamestnancov obecného úraduZa pochopenie ďakujeme

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce