O Z N A M

Vážení občania,

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas  dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

 

V tejto súvislosti odporúčame občanom:

-       po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,

-       nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,

-       pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.

-       ak sa stanete obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na známe telefónne číslo 158.

 

 

 

S úctou

pplk. Ing. Branislav Bojda

riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre