/subor/oznam-pre-obcanov-383/

Vážení občania,

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce Vám oznamuje , že                                                   

DŇA  18.4.2019 (ŠTVRTOK)

                    a                                                                                                                                                     

 DŇA 23.4.2019 (UTOROK)

bude Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce

                  z a t v o r e n ý

        z dôvodu čerpania dovoleniek

Obecný úrad bude otvorený po Veľkonočných sviatkoch  

           24.04.2019 (STREDA)

PhDr. Katarína Nagyová

starostka obce

V súrnych prípadoch volať

telefónne číslo 0903 912 222

                            0903 249 333