O Z N A M

Obecný úrad oznamuje občanom, že prijme brigádnika  DVP na

pomocné práce - údržba verejných priestranstiev ( kosenie).

Výška odmeny 5,- EUR/hod. Bližšie info osobne na Obecnom úrade

alebo na t.č. 037/ 6563187