OZNAM            

  Dňa 31. októbra 2019 bude Obecný úrad

Nitrianske Hrnčiarovce

z a t v o r e n ý

z dôvodu čerpania dovolenky

zamestnancov obecného úradu

 

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Katarína Nagyová

starostka obce