Vážení občania,

dňa 17.01.2019 bol vyvesený oznam a zároveň boli   roznosené do jednotlivých domácností letáky, že obec Nitrianske Hrnčiarovce bude   vydávať na rok 2019 nové nálepky na smetné nádoby - komunálny odpad.

Nálepky si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade po zaplatení poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN 3/2017. Staré nálepky, ktoré máte nalepené na smetných nádobách budú platiť len do 31.05.2019 , nakoľko   povinnosťou   každého   občana je v zmysle   § 6   VZN č. 3/2017  zaplatiť poplatok do 31.05. príslušného kalendárneho roka.

Od 01.07.2019 musia byť smetné nádoby označené už len novými nálepkami v opačnom prípade  komunálny  odpad  nebude  odvezený.  Zároveň oznamujeme, že nálepky sa budú na každý rok vydávať po zaplatení poplatku za komunálny odpad.