Vážení  zákazníci,

Pošta Nitrianske Hrnčiarovce bude  dňa 7.11.2019  z a t v o r e n á z dôvodu pracovného stretnutia zamestnancov
Regionálneho riaditeľstva Nitra

Najbližšie dostupná pošta: Nitra 1
               
Za pochopenie ďakujeme!


V Nitre, dňa 05.11. 2019
         
  Ing. Iveta Liková, v.r.                                                         
  VOHP Nitra